Gecertificeerde VBO (NRVT) taxateur

Ons kantoor is aangesloten bij het VBO (Vereniging VBO Makelaar) en ingeschreven in het NRVT register.

NRVT
De gecertificeerde VBO Makelaars, staan ingeschreven in het register van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs(NRVT) en voldoen aan de kwaliteitseisen van (hypothecair) financiers, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Bovendien zijn gecertificeerhet NRVT Makelaars erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie) en de 'vereniging eigen huis'.

Gecertificeerde makelaars voldoen aan zware kwaliteitseisen, die zijn geformuleerd in Europese Norm (EN) 45013. De certificeringseisen worden opgesteld door een certificerende instelling, in het geval van het NRVT is dat Det Norske Veritas (DNV), gevestigd te Rotterdam. Op het certificeringproces wordt toezicht gehouden door een waarborgcommissie waarin vertegenwoordigers zitten uit de makelaarsbranche, de afnemers van makelaarsdiensten en externe deskundigen.

De certificaten worden afgegeven door de certificerende instelling Det Norske Veritas (DNV) op basis van het eerder genoemde reglement. Dit betekent dat de betrokken persoon niet alleen werkzaam moet zijn als makelaar en/of taxateur, maar ook moet kunnen aantonen over de benodigde vakbekwaamheid te beschikken. Men moet met andere woorden aantoonbaar voldoen aan de actuele eisen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, zoals vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor makelaar en/of taxateur onroerende zaken. Hiervoor dienen toetsen te worden afgelegd. Het certificaat en de inschrijving in het NRVT register is geldig voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de geldigheidstermijn kan plaatsvinden als men met goed gevolg deelneemt aan het traject van permanente educatie.